Jaume

Assistant Brewer i repartidor.
Actualment i des de Gener de 2020.